• Câu hỏi: Đại từ quan hệ "whose"

  Ngoc

  Được hỏi bởi Ngoc, vào ngày 06/01/2021

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao câu này ko dùng bằng Which

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn hãy xem kỹ lại sự khác biệt giữa 2 đại từ quan hệ "which" và "whose". Ta dùng "which" khi muốn nói bản thân chủ ngữ đó làm gì; và dùng "whose" khi muốn nói vật thuộc chủ ngữ đó làm gì.

  Trong câu trên, "military power" là một vật thuộc sở hữu của "one of the European countries", nên không thể nào dùng "which" được, vì ta đang muốn nói là sức mạnh của một trong các quốc gia này giảm, chứ không phải sức mạnh  một trong các quốc gia này giảm.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO