• Câu hỏi: Từ hạn định làm sao để nhận diện ?...

  Chau
  Được hỏi bởi Chau, vào ngày 17/05/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Từ hạn định làm sao để nhận diện ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn xem bài Từ hạn định này nha. Trong đây có giải thích đầy đủ hết nha.

  Trân trọng,

  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này