• Câu hỏi: Nhận biết câu cần chia theo thì và câu cầu chia theo động từ

  Trà Mi

  Được hỏi bởi Trà Mi, vào ngày 21/11/2019

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad cho mk hỏi chút, làm sau để nhận biết câu cần chia theo thì, câu cầu chia theo động từ ạ, thanks

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Thường nếu câu cần được chia theo thì, thì câu sẽ có trợ động từ (như am/is/are/was/were/have/has/had) hoặc động từ nằm sau đó, và bạn phải chọn trợ động từ hoặc động từ tương ứng với thì này. VD:
  "He hasn't _____ yet." => Anh ấy chưa đến.
  Ta thấy câu này đã có trợ động từ "hasn't" của thì hiện tại hoàn thành, thì áp dụng công thức của thì này vào, ta cần điền một động từ Ved/V3 vào chỗ trống, tức là chia theo thì.

  Còn trường hợp bạn hỏi câu chia theo động từ, thì mình chỉ có thể nghĩ đến việc xét xem động từ đó là loại động từ gì. Một số loại động từ thường gặp nhất là Ngoại động từ, tức là động từ cần có danh từ theo sau làm tân ngữ. Ngoài ra cũng có Động từ nối, sau đó cần có một tính từ hoặc danh từ. Bạn không nhất thiết phải học thuộc những từ của mỗi loại trên ngay bây giờ, mà trong quá trình học dần bạn sẽ tự nhận ra được sự khác biệt và cách dùng của chúng nha.

  Trân trọng,
  TAMN Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO