• Câu hỏi: Cấu trúc "watch somebody/something do something"

  Tú Oanh
  Được hỏi bởi Tú Oanh, vào ngày 18/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • TAKE OFF ở trong câu là danh từ hay động từ ạ?
  Nếu TAKE OFF là động từ thì WATCH ở đây có phải là động từ phức nữa không ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "watch" và "take off" ở đây đều là động từ bình thường chứ không phải động từ phức nhé. Chúng chỉ tuân theo cấu trúc "watch somebody/something do something" thôi. Ví dụ như:

  I watch the bus disappear into the distance (Tôi nhìn chiếc xe buýt biến mất vào tầm xa).

  We watched her write that letter (Chúng tôi đã nhìn cô ấy viết lá thư đó).

  Còn động từ phức thì cấu trúc sẽ là Động từ phức + Tân ngữ + Tính từ. Bạn có thể tham khảo bài viết "Động từ phức" để hiểu thêm nha.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này