• Câu hỏi: ad cho em hỏi từ assigned được dùng trong mệnh đề quan hệ phải k ạ em thắc mắc động từ tại sao chia dạng thêm ed mà sao k...

  Congngo123
  Được hỏi bởi Congngo123, vào ngày 16/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad cho em hỏi từ assigned được dùng trong mệnh đề quan hệ phải k ạ
  em thắc mắc động từ tại sao chia dạng thêm ed mà so k phải là V-ing ,vì nó k ở dạng bị động

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Nó đúng là đã được rút gọn đại từ quan hệ (và trợ động từ của nó). Câu gốc sẽ là:

  "Ms. Cordova was struggling to successfully complete the task which was assigned to her by _____"

  Vì nó trong một mệnh đề bị động nên mình lược bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ của nó, chỉ giữ lại động từ V3 thôi, như trong mục 3 của bài Rút gọn mệnh đề quan hệ.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Hằng Lê
  Trả lời bởi: Hằng Lê (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời