• Câu hỏi: Phân tích cụm từ dài

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 14/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!
  Câu hỏi này em không hiểu ạ! Admin giải thích kĩ hơn giúp em với!
  Còn mệnh đề trước dấu phẩy này phân tích thành phần sao ạ: "For anyone interested in seeing a performance by Rosa Marche"

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "For anyone interested in seeing a performance by Rosa Marche"

  Ở đây ta thấy rằng "for" là một giới từ, vậy thì cả cụm "anyone interested in seeing a performance by Rosa Marche" là một cụm danh từ dài với danh từ chính là "anyone". Ngoài ra, ở đây cũng đã áp dụng rút gọn mệnh đề quan hệ. Nếu viết đầy đủ, sẽ là:
  "For anyone who is interested in seeing a performance by Rosa Marche"

  Ở đây dùng cấu trúc đặc biệt của tính từ "interested" là "interested in + danh từ/V-ing".

  Ở đây chỗ trống nằm ngay sau giới từ "for", và sau chỗ trống là tính từ "interested". Vậy thì ta thấy rõ rằng đang thiếu một danh/đại từ, nên chọn đáp án C vì hợp nghĩa với câu nha. Ta loại đáp án A vì trước chỗ trống không có mạo từ "the", và trong câu cũng chưa nhắc đến chủ thể nào cả, nên không dùng đại từ "other" được.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này