• Câu hỏi: Mệnh đề quan hệ

  Nguyên
  Được hỏi bởi Nguyên, vào ngày 09/03/2020
 • To read more about project.....our group has carried out in the past, please visit our website.

  Xin cảm ơn các bạn!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong trường hợp này ta phải sử dụng mệnh đề quan hệ cho "project".

  Vì "project" là một object nên ta có 2 lựa chọn về đại từ quan hệ là "which" hoặc "that". "What" không phải là một đại từ quan hệ nha bạn. Bạn có thể nhận biết bằng cách đặt câu hỏi : Which project? -> The project which/that our group has carried out in the past (which/that sẽ thay thế cho "project" ở vế sau).

  Do đó, câu này phải chọn "that" nhé. 

  Bạn có thể xem phần "Đại từ quan hệ" trong bài viết "Mệnh đề quan hệ" để hiểu thêm ạ.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này