• Câu hỏi: Tính từ và đại từ sở hữu

  Quyên
  Được hỏi bởi Quyên, vào ngày 12/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • khi nào mình đc dùng its

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Its" có thể là một tính từ sở hữu hay đại từ sở hữu. Bạn hãy tham khảo 2 bài trong đường dẫn để được giải thích chi tiết.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này