• Câu hỏi: Em chào TAMN ạ! Làm sao để nhận biết một động từ có là động từ nối hay không ạ!!...

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 10/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Em chào TAMN ạ!
  Làm sao để nhận biết một động từ có là động từ nối hay không ạ!!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Có thể ý của bạn là ngoại/nội động từ? Dù là ngoại động từ hay động từ nối, thì trong Tiếng Anh không có quy tắc nào giúp ta nhận biết chúng ngoại trừ việc học thuộc hoặc biết nghĩa của từ đó.

  Tuy vậy, bạn có thể tham khảo bài Ngoại động từĐộng từ nối để xem những từ loại đó thông dụng nhất, và dần trong lúc làm bài thì mình sẽ tự xây dựng thêm được số từ vựng của mình nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này