• Câu hỏi: Phần lý thuyết chỉ ghi make + somebody+ V nguyên thể thôi mà add?...

  Lua
  Được hỏi bởi Lua, vào ngày 14/06/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Phần lý thuyết chỉ ghi make + somebody+ V nguyên thể thôi mà add?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đúng là trong cấu trúc "make somebody Vo" thì chỉ dùng động từ nguyên mẫu thôi, nhưng như trong phần giải thích nói thì "confusing" vừa là một V-ing, vừa có thể được dùng như một tính từ nha bạn, nên thật ra ở đây nó không dùng trong cấu trúc trên mà chỉ là "make something adj" thôi nha.

  Bạn có thể đọc thêm về việc một động từ thêm -ed/-ing sẽ trở thành một tính từ trong bài Động từ thêm -ed/-ing làm Tính từ nha.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này