• Câu hỏi: Giải thích giúp em phần ngữ pháp: Nếu muốn chọn trạng từ "prompt" thì trạng từ này phải đứng sau "at 7 o'clock" thì mới ...

  Nguyễn Hà
  Được hỏi bởi Nguyễn Hà, vào ngày 15/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Giải thích giúp em phần ngữ pháp: Nếu muốn chọn trạng từ "prompt" thì trạng từ này phải đứng sau "at 7 o'clock" thì mới đúng ngữ pháp.
  Em xin cảm ơn.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đúng rồi. Nó phải là "at 7 o'clock prompt" thì mới đúng nha.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời