• Câu hỏi: Mệnh đề quan hệ rút gọn thành V-ing hay V-ed/V3

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 08/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!!
  Tại sao rút gọn là "determined" mà không phải là "determining"??

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Vì "determined" là một tính từ V-ed mang nghĩa bị động là "quyết tâm, nhất quyết", phù hợp khi ghép vào câu này. "Determining" có nghĩa là "đang xác định", là một động từ V-ing (chứ không có nghĩa tính từ), nên nó sẽ không phù hợp với ngữ cảnh này nha.

  Ta có cấu trúc "be determined + to V", nghĩa là "quyết tâm làm gì đó".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này