• Câu hỏi: "Most" và "almost" dùng như thế nào?

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 13/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!
  "Most; Almost" có phải từ hạn định không ạ? Sau nó là danh từ số nhiều đúng không ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Chúng có thể được dùng như những từ hạn định. Sau "most" sẽ luôn luôn là một danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được.

  Tuy nhiên, theo mình biết thì "almost" chỉ là từ hạn định nếu dùng trong cấu trúc "almost + every + danh từ số ít", "almost everything/everyone/everybody", "almost + số từ + danh từ",... chứ bản thân nó không đứng ngay trước một danh từ được.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này