• Câu hỏi: Trạng từ bổ nghĩa cho loại từ gì

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 02/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi vì sao directly không phải bổ nghĩa cho động từ ''enter'' ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Tất nhiên là vì nghĩa câu sẽ thay đổi, thành không hợp lý nha. Ở câu trên, "directly" đang bổ nghĩa cho cụm sau đó, thì câu mới đúng là:
  "Nhiều người vào học chương trình này ngay sau khi hoàn tất bằng cử nhân" (ám chỉ có khoảng cách thời gian ngắn giữa 2 việc)

  Giả sử "directly" bổ nghĩa cho "enter", vậy thì cụm này dịch riêng sẽ thành "vào trực tiếp", thì câu sẽ có nghĩa là:
  "Nhiều người vào học trực tiếp chương trình này sau khi hoàn tất bằng cử nhân" (ám chỉ cách họ nhập học)

  Bạn nhớ rằng một từ có thể có nhiều vai trò ngữ pháp, bổ nghĩa cho nhiều từ khác nhau, nhưng ta phải xác định được vai trò nhất định trong một câu là gì thì câu mới có nghĩa phù hợp.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này