Ghi chú của bạn

Chương trình tăng tốc độ đọc hiểu tiếng Anh

Giới thiệu về Chương trình

Khi không đọc tiếng Anh thường xuyên, tốc độ đọc hiểu tiếng Anh của chúng ta sẽ không được nhanh.

Việc này sẽ khiến cho nhiều bạn không thể đọc kịp các bài đọc ở Part 7 TOEIC, hay các bài đọc trong IELTS.

Chương trình này được phát triển để giúp bạn tăng tốc độ đọc hiểu tiếng Anh của mình theo hình thức của một game thú vị. Kích nút dưới đây để hiểu rõ chi tiết cách Game này hoặt động.

Xem hướng dẫn cách học với Game này

Chỉ trong vài bước là bạn sẽ có thể bắt đầu ngay

  • 1. Tạo một tài khoản miễn phí ở link này. (Nếu đã có tài khoản, bạn chỉ cần đăng nhập)

  • 2. Kích ở đây để xác nhận email tài khoản của bạn.
    (Xác nhận email của bạn cũng sẽ tự động kích hoạt tài khoản học thử ở TAMN cho bạn.)

  • 3. Quay trở lại trang này và bắt đầu luyện tốc độ đọc tiếng Anh của bạn!

    Bạn có thể học với game này miễn phí, nhưng tài khoản miễn phí sẽ có giới hạn 1 bài đọc mỗi ngày.

Đang chọn bài đọc cho bạn... Just a minute...
Hướng dẫn Bảng xếp hạng