Part 2 TOEIC là phần nghe với độ khó tương đối trong bài thi TOEIC. Đây là đòi hỏi bạn phải biết cách trả lời các câu hỏi vấn đáp cho phù hợp với ngữ cảnh của người bản xứ.

Khi làm trực tiếp phần Part 2 trong đề thi TOEIC thì bạn sẽ bắt gặp những câu hỏi khó nhằm phân loại trình độ của học viên. Có thể bạn sẽ thấy câu trả lời nào cũng phù hợp với câu hỏi trên, hoặc sẽ không có câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi mà bạn đã nghe mà đòi hỏi bạn phải suy nghĩ thêm để có thể chọn được câu chính xác nhất. 

Vì vậy, Tiếng Anh Mỗi Ngày đã tổng hợp giải thích chi tiết cho những dạng câu hỏi Part 2 TOEIC dễ sai nhất để giúp bạn làm hiệu quả phần này và luyện thi TOEIC tốt hơn nhé.

Hãy cùng xem danh sách câu hỏi và giải thích chi tiết dưới đây bạn nhé!

 

 

 

Câu hỏi có từ để hỏi (WH - Questions)

Dạng câu hỏi "Where"

Câu hỏi 1

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

Q: Where is he going?

(A) She’s going to the store.
(B) I’m going to the store.
(C) He’s going to the store.
 

Những đáp án câu này khá đơn giản, nhưng phần nghe có thể gây nhầm lẫn cho người học. Ta cần phân biệt rõ trường hợp nối âm “is he” và “is she”.

Từ “is” có âm -s cuối nhẹ /s/, khi nối sang “he”, âm đọc rất nhanh và nhẹ.

Từ “she” có âm sh- đầu mạnh /ʃ/ . Khi “is” nối âm sang, âm /s/ cuối “is” sẽ đổi thành âm /ʃ/ mạnh của “she”, nghe khác biệt hoàn toàn với “is he”.

Nghe lại đề, ta xác định được câu đang nói về một người đàn ông. => Loại đáp án A và B. Do vậy ta chọn C.

 

Câu hỏi 2

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

Q: Where did John go today?

(A) Yes, I’ll talk to him right away.
(B) He doesn’t know it yet.
(C) He’s in his office.
 

Câu hỏi muốn biết John đã đi đâu. Nói cách khác, ta có thể hiểu là người này muốn biết John đang ở đâu. Do đó, đáp án sẽ chỉ một địa điểm nào đó, hoặc vị trí của John.

Đáp án A nói rằng người này sẽ nói chuyện với anh ấy ngay lập tức, nhưng câu hỏi không yêu cầu ai nói chuyện với John cả. => Loại A.

Đáp án B nói rằng anh ấy vẫn chưa biết điều đó. Tuy nhiên, câu đề không nhắc gì tới việc John có biết gì hay không, và cũng không rõ việc đó là gì. => Loại B.

Vậy thì đáp án hợp lý nhất chỉ còn C, nói rằng John đang ở trong văn phòng của anh ấy, tức là vị trí hiện tại của John. Vậy là trả lời gián tiếp được câu hỏi đề. => Chọn C.

Lưu ý rằng mặc dù câu hỏi và câu trả lời khác thì, trong riêng ngữ cảnh này thì đáp án vẫn đúng. Dùng thì quá khứ đơn để hỏi anh ấy đi đâu, nhưng cũng có hàm ý muốn biệt hiện tại anh ấy đang ở đâu. Do đó, đáp án C dùng thì hiện tại đơn nói anh ấy đang trong văn phòng là phù hợp.

 

Dạng câu hỏi "How" 

Câu hỏi 1

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

Q: How did you find the movie?

(A) It was around the corner.
(B) It was very scary.
(C) We might be late for the movie.
 

Trước tiên, ta để ý rằng câu hỏi dùng từ hỏi “how”. Thông thường, ta sẽ dịch từ này là “bằng cách nào”, nhưng khi dùng với động từ “find” trong cấu trúc “how do/did you find …”, câu thực chất mang nghĩa hỏi ý kiến ai đó về việc gì đó. Do đó, câu trên dịch chính xác phải là “Bạn thấy bộ phim như thế nào?”.

Đáp án A đánh lừa người học vì nếu dịch câu trên thành “Bạn tìm bộ phim bằng cách nào?”, ta có thể hiểu đáp án A trả lời rằng bằng cách đi qua ngã đường. Tuy nhiên, đó không phải là ý của câu hỏi, và câu hỏi cũng không hỏi là ở đâu (where), nên đáp án A sai. => Loại A.

Đáp án C nói rằng họ có thể bị trễ giờ bộ phim, nhưng câu hỏi không nhắc gì về việc này cả. => Loại C.

Do bản chất câu hỏi là hỏi về ý kiến, ta có đáp án B nói rằng người trả lời thấy bộ phim rất đáng sợ. => Chọn B.

 

Câu hỏi 2

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

Q: How often do you attend the training sessions?

(A) On a quarterly basis.
(B) For about a month.
(C) There aren’t many attendants.
 

Câu này mới mức độ thường xuyên tham gia các buổi đào tạo, qua cấu trúc “How often…?”. Do đó, ta cần tìm đáp án chỉ số lần trong một khoảng thời gian nào đó.

Đáp án B nói rằng trong một tháng, theo cấu trúc “for + thời gian”. Đáp án này không chính xác vì nó chỉ một khoảng thời gian kéo dài một tháng, chứ không nói rõ số lần mỗi tháng. => Loại B.

Đáp án C nói rằng không có nhiều người tham dự, không trả lời được câu hỏi đề. => Loại C.

Đáp án A sử dụng cấu trúc “trạng từ thời gian + basis”, ở đây “quarterly basis” có nghĩa là hằng quý, tức là 3 tháng 1 lần (1 năm 4 lần). Đáp án này trả lời được câu hỏi đề. => Chọn A.

Lưu ý thêm, ta có thể thay vị trí trạng từ thời gian bằng những từ khác, như “daily, weekly, monthly, yearly,...”, sẽ ra được mức độ thường xuyên 1 lần mỗi ngày/tuần/tháng/năm/…

 

Dạng câu hỏi "What"

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

Q: What time does our flight leave?

(A) By 3 o’clock.
(B) About three or four times a day.
(C) It’s scheduled to take off at 7.30.
 

Câu hỏi muốn biết chuyến bay cất cánh lúc mấy giờ. Khi này, lưu ý rằng câu đang tìm một thời gian chính xác, chứ không tìm khoảng thời gian nào đó.

Đáp án A nói rằng chuyến bay có thể rời đi trước 3 giờ qua cấu trúc “by + thời gian”. Một chuyến bay phải có giờ cất cánh chính xác, không thể rời trước lúc nào đó được. => Loại A.

Đáp án B nói rằng chuyến bay cất cánh 3 hoặc 4 lần một ngày, là hoàn toàn không liên quan câu hỏi. => Loại B.

Đáp án C nói rằng chuyến bay được xếp lịch cất cánh lúc đúng 7 giờ 30, bằng cấu trúc “at + thời gian”. => Chọn C.

 

Dạng câu hỏi "When"

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

Q: When will the new secretary start working?

(A) I’m walking here, too.
(B) If memory serves me right, next Monday.
(C) I already applied for the position.
 

Câu hỏi đơn giản muốn biết khi nào thư ký mới, một người thứ ba, sẽ bắt đầu làm việc. Do đó, đáp án sẽ chỉ một thời điểm nào đó.

Đáp án A nhắc đến “walking”, không liên quan gì câu hỏi cả. => Loại A.

Đáp án C nói rằng người này đã nộp đơn xin việc vào vị trí đó rồi. Tuy nhiên, câu hỏi chỉ muốn biết về thư ký mới, không hỏi gì về người nào khác cả. => Loại C.

Đáp án B nói rằng nếu người này nhớ không lầm thì (thư ký mới làm việc vào) là thứ Hai tới. Cấu trúc “if memory serves me right” dịch thành “nếu tôi nhớ không lầm”, nên thông tin chính ta cần tập trung vào chỉ có “next Monday”. => Chọn B.

 

Dạng câu hỏi "Who"

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

Q: Who was missing from yesterday’s dinner?

(A) Nancy’s had a dentist’s appointment.
(B) It was never noticed.
(C) Yes, it’s a good debate.
 

Câu hỏi muốn biết ai đã vắng mặt vào bữa tối hôm qua. Lưu ý có cấu trúc “missing from something”, nghĩa là “vắng mặt khỏi cái gì đó”.

Đáp án B nói rằng điều đó không được chú ý đến, là ngược ý với câu hỏi vì rõ ràng người hỏi đã để ý thấy rằng đã có người vắng mặt. => Loại B.

Đáp án C nói rằng đó đã là một cuộc tranh luận tốt, nhưng đề không nhắc gì đến cuộc tranh luận gì cả. => Loại C.

Đáp án A là một câu trả lời gián tiếp, ám chỉ Nancy đã vắng mặt, kèm theo lý do là cô ấy đã có hẹn với nha sĩ. Vừa xác định được người vắng mặt, vừa có thêm lý do vắng mặt, nên đây là đáp án hợp lý nhất. => Chọn A.

 

 

Câu hỏi Yes/No

Câu hỏi 1

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

Q: Did you hear about John’s promotion?

(A) The sales promotion was successful.
(B) Yes, he is being recognized for the great work he did on the project.
(C) No, I have not heard anything from him yet.
 

Trước tiên, ta xác định rằng câu hỏi nói về việc John được thăng chức, và liệu ta đã nghe về việc đó hay chưa (không quan trọng từ ai).

Loại trước đáp án A vì dùng “promotion” nhưng đi kèm với “sales” nên bị khác nghĩa. Khi này, “promotion” ở đây gần nghĩa hơn với “chiến dịch quảng cáo”. => Loại A.

Đáp án C nói rằng ta chưa nghe tin tức gì từ anh ấy cả. Tuy nhiên, lưu ý rằng câu hỏi không nói chính xác là phải nghe tin tức từ ai đó cả, mà quan trọng là đã nghe tin đó hay chưa thôi. => Loại C.

Đáp án B trả lời “Yes”, ám chỉ đã nghe về việc John được thăng chức. Hơn nữa, đáp án B nói tiếp rằng anh ấy được công nhận vì sự đóng góp của mình vào dự án, tức là lý do được thăng chức của John. => Chọn B.

 

Câu hỏi 2

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

Q: Didn’t you attend the training seminar yesterday?

(A) We prefer to take the train.
(B) Yes, attendance is mandatory.
(C) No, I was busy finishing some work.
 

Trước tiên, câu hỏi muốn xác nhận rằng người kia có tham dự hội thảo vào hôm qua hoặc không. Lưu ý rằng câu dùng thì quá khứ đơn.

Đáp án A nói rằng họ thích đi bằng tàu hỏa, nhưng câu đề không nhắc gì về phương tiện di chuyển nào cả, nên đáp án này không liên quan. => Loại A.

Đáp án B dùng thì hiện tại đơn, nên không khớp thì với câu hỏi. Đây là một trong những dấu hiệu nhận biết đáp án sai dễ nhất, là khi đáp án và câu đề không dùng chung thì. Tuy nhiên, bạn lưu ý rằng việc này vẫn còn phụ thuộc vào bản thân câu đang nói về việc gì! => Loại B.

Đáp án C trả lời rằng họ đã không tham dự hội thảo ngày hôm qua (No), kèm theo lý do không tham dự, là vì đã bận làm việc. => Chọn C.

 

Câu hỏi 3

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

Q: Will you be going away this summer?

(A) Most likely in June.
(B) I will be away later.
(C) He is coming soon.
 

Câu hỏi sử dụng thì tương lai đơn, hỏi về một kế hoạch trong tương lai, dựa trên dấu hiệu thời gian “this summer”. Do đó, ta có thể suy ra mùa hè đó không nằm trong tương lai gần.

Đáp án B nói rằng lát nữa tôi sẽ ra ngoài. Tuy nhiên, “lát nữa” thuộc trong tương lai gần, mà “this summer” trong câu đề chắc chắn nằm ngoài khoảng thời gian đó, nên đáp án này không hợp lý. => Loại B.

Đáp án C nói rằng anh ấy sắp đến, nhưng câu đề không nhắc gì đến người thứ ba nào, và cũng không nói gì về việc đến đâu đó. => Loại C.

Đáp án A thực chất là nói ngắn gọn của “(I will go away) most likely in June”, tức là khả năng cao người này sẽ đi xa vào tháng 6. => Chọn A.

 

Câu hỏi 4

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

Q: Have you finished writing the monthly report?

(A) Please write clearly.
(B) It’s almost complete.
(C) Yes, it’ll be finished by Monday.
 

Câu đề hỏi người kia đã hoàn thành báo cáo chưa. Vậy thì câu trả lời chỉ có thể là “đã xong rồi” hoặc “vẫn chưa xong”.

Đáp án A là một câu cầu khiến, yêu cầu người kia viết rõ ràng. Tuy nhiên, người hỏi chính là người muốn báo cáo được viết xong, và người trả lời mới là người viết báo cáo, nên câu này không liên quan. => Loại A.

Đáp án C nói rằng nó đã xong, và nói thêm là nó sẽ được hoàn thành trước thứ Hai. Như vậy là vô nghĩa, vì ám chỉ rằng nó vừa xong rồi (Yes) nhưng cũng chưa xong (it’ll be finished by Monday). Hãy để ý kỹ những từ khóa quan trọng trong câu trả lời để tránh bị bẫy! => Loại C.

Đáp án B nói rằng nó gần xong, tức là trả lời gián tiếp là chưa hoàn thành báo cáo. Do đó, đây là đáp án hợp lý nhất. => Chọn B.

 

Câu hỏi 5

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

Q: Shouldn’t we look at the other products on the market?

(A) Yes, we should.
(B) No, the market’s closed.
(C) I didn’t see it.
 

Câu hỏi là một câu đề nghị người nghe xem các sản phẩm khác trên thị trường. Vậy thì câu trả lời hợp lý chỉ có “Yes” hoặc “No”.

Đáp án B mặc dù bắt đầu bằng “No” nhưng lại nói rằng khu chợ đã đóng cửa. Lưu ý rằng từ “market” có nhiều nghĩa, bao gồm “thị trường” và “khu chợ”. Tất nhiên, thị trường thì không bao giờ đóng cửa được. Ngoài ra, ta dùng giới từ “on” cho thị trường, và “in/at” cho khu chợ. => Loại B.

Đáp án C nói rằng người này đã không thấy một vật nào đó, nhưng câu hỏi không nhắc gì đến việc có thấy hay không, cũng không nói rõ đây là vật gì. => Loại C.

Đáp án A trả lời đơn giản là “Yes, we should”, đồng ý với người hỏi rằng họ nên xem các sản phẩm khác. => Chọn A.

 

Câu hỏi 6

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

Q: Could I borrow your cell phone for a local call?

(A) Yes, thanks for your advice.
(B) She’s on the other line at the moment.
(C) Sure, push the green button to send.
 

Câu hỏi là một câu yêu cầu mượn điện thoại để gọi. Do đó, ta suy ra được cuộc gọi vẫn chưa được thực hiện, và đáp án chỉ có thể là “Có cho mượn” hoặc “Không cho mượn”.

Đáp án A mặc dù bắt đầu bằng “Yes” nhưng phần sau không liên quan gì đến câu hỏi, nhắc đến lời khuyên nào đó không xuất hiện trong câu đề. => Loại A.

Đáp án B nói rằng cô ấy đang trên đường dây điện thoại khác. Tuy nhiên, ta đã xác định được rằng cuộc gọi chưa được thực hiện, và đề cũng không nhắc đến người phụ nữ nào cả, nên đáp án này không chính xác. => Loại B.

Đáp án C bắt đầu bằng “Sure”, cho ta biết người nghe đồng ý cho mượn điện thoại. Ngoài ra, còn nói thêm rằng hãy bấm nút màu xanh để gọi. => Chọn C.

 

 

Câu hỏi đuôi (Tag questions)

Câu hỏi 1

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

Q: The mailing list didn’t arrive yet, did it?

(A) At least an hour.
(B) Yes, and it’s on your desk.
(C) To the address on the bottom line.
 

Câu trên, lưu ý câu hỏi dùng thì quá khứ đơn, ám chỉ rằng sự việc này đã diễn ra trong quá khứ rồi. Hơn nữa, đây là một dạng câu hỏi đuôi (did it?), dùng để xác nhận một sự việc có đúng hay không. Vậy nghĩa là người hỏi muốn xác nhận rằng thư đã đến hay chưa.

Đáp án A chỉ đơn giản nói là “ít nhất một giờ”, nhưng không có thông tin gì thêm để ám chỉ là thư sẽ đến trong ít nhất một giờ, cũng không trả lời được thư đã đến hay chưa. => Loại A.

Đáp án C nói rằng lá thư đã được gửi đến địa chỉ nào đó. Tuy nhiên, câu hỏi muốn biết lá thư đã đến chỗ của ta chưa (arrive), nên đúng ra thì không nhắc đến địa chỉ nào cả. => Loại C.

Ta chọn đáp án B vì nó ám chỉ rằng thư đã đến rồi, và nó đang nằm trên bàn của người kia. => Chọn B.

 

Câu hỏi 2

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

Q: You haven’t seen the Jenkins report, have you?

(A) No I haven’t.
(B) No I have.
(C) Yes I haven’t.
 

Câu này là một dạng câu hỏi "yes/no", chỉ có 2 cấu trúc trả lời. Một là "Yes, I have" (khẳng định) và hai là "No, I haven't" (phủ định). Cần lưu ý rằng trong tiếng Anh, khi đã trả lời “Yes” hoặc “No” thì câu nằm sau đó phải tương ứng với ý khẳng định hoặc phủ định, không thể trộn lẫn nhau được.

Cả đáp án B và C đều là trường hợp này, có đầu và đuôi trái ngược ý nhau, nên cả hai đáp án này có thể xem là sai ngữ pháp. => Loại B và C.

Chỉ có đáp án A là trả lời cả câu cùng một ý phủ định. => Chọn A.

 

Câu hỏi 3

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

Q: The movie’s set to start at 5 o’clock, right?

(A) We can go to another screening if you’d like.
(B) It was fantastic, wasn’t it?
(C) I’ve never visited a movie set before.
 

Đầu tiên, ta xác định rằng câu đề dùng thì hiện tại đơn (is set), ám chỉ một sự việc được xếp lịch trong tương lai gần. Ngoài ra, “set” ở đây là động từ, nghĩa là “được sắp xếp”.

Ta loại đáp án B vì dùng thì quá khứ đơn, ám chỉ rằng ta đã xem phim rồi. Tuy nhiên, theo câu đề thì đến 5 giờ mới chiếu phim. => Loại B.

Loại đáp án C vì “set” ở đây là một danh từ, đi trong cụm “a movie set” có nghĩa là “phim trường”. Trong câu đề không nhắc gì về phim trường nào cả, chỉ đơn giản nói rằng bộ phim sẽ chiếu lúc 5 giờ. => Loại C.

Đáp án A nói rằng họ có thể đổi sang xem một lịch chiếu khác nếu người kia muốn. Đây là câu trả lời gián tiếp, ám chỉ người hỏi có thể không hài lòng với giờ chiếu lúc 5 giờ, nên người trả lời đề nghị rằng họ có thể thay đổi thời gian nếu muốn. => Chọn A.

 

 

Câu hỏi nhiều sự lựa chọn

Câu hỏi 1

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

Q: Can you load the luggage by yourself, or do you need any help?

(A) If it’s not too much trouble.
(B) Yes, I packed my own bags.
(C) No, it’s not loaded.
 

Câu này cần hiểu rõ nghĩa trước khi ta xem các đáp án. Đây là một câu mời hỏi, đề nghị giúp đỡ ai đó chất hành lý lên một nơi nào đó. Lưu ý rằng việc chất hành lý này chưa xảy ra. Câu trả lời hợp lý sẽ là đồng ý được giúp đỡ, hoặc từ chối.

Đáp án B nói rằng người này đã tự gói (pack) hành lý của mình. Tuy nhiên, câu hỏi đang nói tới việc chất (load) hành lý, nên mặc dù trả lời “Yes”, nhưng câu này không đúng ý. => Loại B.

Đáp án C nói rằng hành lý chưa được chất lên, nhưng câu hỏi đã mang ý đề nghị giúp đỡ chất hành lý lên. Do đáp án này không đồng ý hay từ chối đề nghị đó nên sai. => Loại C.

Đáp án A thực chất là rút gọn của “If it’s not too much trouble (for you, you can help me)”, tức là nếu không phiền người kia thì họ có thể giúp ta. Vậy nghĩa là đáp án A đồng ý được giúp đỡ. => Chọn A.

 

Câu hỏi 2

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

Q: Should we purchase new fax machines for the office or get multifunction printers?

(A) We need more computers for the new employees.
(B) Because the printer isn't working.
(C) I like the new office building.
 

Câu hỏi yêu cầu người nghe cho ý kiến xem nên mua máy fax mới hoặc mua máy in. Do đó, câu trả lời sẽ chọn giữa một trong hai vật trên, hoặc có thể gợi ý một cái gì đó khác nên mua.

Đáp án B nói rằng vì máy in không hoạt động, ám chỉ đây là lý do. Tuy nhiên, câu đề không hỏi gì về lý do gì cả. => Loại B.

Đáp án C nói rằng người nói thích tòa nhà văn phòng mới, nhưng câu hỏi không nhắc gì về tòa nhà nào cả, nên đáp án này không liên quan. => Loại C.

Đáp án A nói rằng họ cần thêm máy tính cho nhân viên. Đây là câu trả lời gián tiếp cho câu hỏi trên, tức là họ không nên mua máy fax hay máy in, mà nên mua máy tính cho nhân viên mới. => Chọn A.

 

 

Câu nhận định

Trong 3 lựa chọn A, B, C: theo bạn lựa chọn nào là đúng nhất?

Q: That cake looks really delicious.

(A) Would you like some pieces?
(B) Would you like a piece?
(C) Do you like a piece?
 

Câu đề nói rằng chiếc bánh này ngon. Dựa vào các đáp án, ta cần chọn câu mời ăn bánh hợp lý nhất.

Đáp án A, mặc dù đúng ngữ pháp, nhưng không được dùng trong thực tế. Khi mời ai ăn cái gì đó, thường ta chỉ đề nghị một miếng/phần (Would you like a piece), hoặc đề nghị một chút món đó (Would you like some). Do đó, đáp án này không tự nhiên về mặt nghĩa. => Loại A.

Đáp án C không dùng đúng cấu trúc mời hỏi “Would you…”, nên đáp án này đã sai nghĩa. Do dùng “Do you”, hỏi về một sự thật, nên dịch ra lại thành “Bạn có thích một miếng không?” (thay vì bạn có muốn một miếng không). => Loại C.

Đáp án B là câu duy nhất sử dụng đúng cấu trúc mời hỏi “Would you…”, và chỉ mời một miếng như trong thực tế. => Chọn đáp án B.

 

 


Hy vọng qua danh sách câu hỏi Part 2 TOEIC và phần giải thích chi tiết trên của Tiếng Anh Mỗi Ngày đã giúp bạn hiểu được cách phân tích câu hỏi và tìm câu trả lời chính xác nhất nhé.

Chúc bạn ngày càng tiến bộ!
 

Bạn có thể bắt đầu ngay bằng cách tạo cho mình một Tài khoản học thử miễn phí:

Tạo tài khoản học thử miễn phí ⯈