Part 6 gồm 16 câu trắc nghiệm, chia thành 4 đoạn văn; mỗi đoạn gồm 4 câu hỏi. Loại câu hỏi trong phần này cũng tương tự như part 5, là hỏi về từ loại, ngữ pháp cũng như từ vựng. Mỗi câu sẽ có một chỗ trống và nhiệm vụ của bạn là tìm từ thích hợp nhất đề điền vào chỗ trống. Đối với người luyện thi TOEIC, part 6 có thể được xem là "phần mở rộng" của part 5.

Nội dung phần này thường là về một văn bản ngắn, quảng cáo, thông báo, ghi chú, email, thư từ, fax, hướng dẫn và nhiều loại văn bản phổ biến trong đời sống hàng ngày.

Chính vì dạng câu hỏi của part 6 cũng tương tự như phần 5 nên bạn vẫn áp dụng được những mẹo thi TOEIC của part 5 được.

 

Bạn thực hiện các mẹo này như thế nào?

Tóm tắt lại một số mẹo thi TOEIC áp dụng cho part 5 và có thể áp dụng cho part 6.

  • Xác định từ loại cần điền: Khi biết được đây là câu hỏi về từ loại thì điều đầu tiên cần làm là phán đoán xem từ loại còn thiếu là từ loại nào: tính từ, trạng từ, danh từ hay động từ. Sau đó, tìm loại từ đó trong 4 phương án. Thông thường, những câu hỏi này không cần phải dịch câu.
  • Học các từ thường đi chung với nhau (collocations). Chúng ta sẽ nói jealous of somebody chứ không nói jealous with somebody như khi chúng ta dịch từ tiếng Việt sang Anh.
  • Lưu ý thì của các câu. Nếu trong câu có dấu hiệu như in 2020, thì chắc hẳn động từ trong câu phải chia ở một trong những thì tương lai chứ không thể nào là quá khứ được.
  • Việc phán đoán nhanh, loại trừ các đáp án sai dựa vào các mẹo nhỏ sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian làm part 6 để chúng ta tập trung làm part 7 cho tốt.

 

Ngoài ra, khi làm bài ở part 6, chúng ta cần đọc ngay vào chỗ bài hỏi, không cần đọc cả bài. Sau đó, xác định loại câu hỏi bài đưa ra (từ loại, ngữ pháp, từ vựng).

Nếu hỏi về từ loại hoặc ngữ pháp thì chỉ cần xem ở chỗ cần điền và từ xung quanh nó, không cần đọc cả câu. Trong trường hợp câu đó chưa cung cấp đủ thông tin để trả lời, hãy đọc những câu xung quanh đó để giúp chọn phương án đúng (thường là những câu phía trên).

Video hướng dẫn Mẹo thi Part 6:

Ví dụ:

To: Brent Howard
From: Mio Tanisawa
Subject: Order #5821
Date: February 2

Mr. Howard:

We have ______ your fax order for a case of hanging file folders. We have in stock the style of folders you requested, but you did not specify a color on the order form. We currently carry the Pro Stock Hanging File Folder in black, navy blue, light gree, and orange.

A. canceled = hủy bỏ
B. purchased = mua
C. received = nhận
D. fulfilled = hoàn thành

Giải thích: Câu có chỗ trống này cần chúng ta đọc 2 câu kế tiếp để hiểu nội dung đang nói về việc người viết thông báo đã nhận được đơn đặt hàng. Từ đó có thể chọn C.

If you could please get back to me with your ______ before the end of the day today, I will make sure that your order is processed in time for delivery by the end of the week.

A. prefer = thích hơn (động từ)
B. preferred = được thích hơn (tính từ)
C. preferential = ưu tiên (tính từ)
D. preference = sở thích (danh từ)

Giải thích: Sau tính từ sở hữu YOUR ta cần một danh từ, nên ta chọn ngay D.

Please let me know if you are in need of any other office products at this time. You may respond to this e-mail or call me ______ at 425-555-0166, ext. 42. 

A. directing = hướng dẫn (V-ing)
B. directly = một cách trực tiếp (trạng từ)
C. direction = hướng dẫn (danh từ)
D. directed = được hướng dẫn (V3)

Giải thích: Ta cần 1 trạng từ bổ sung ý nghĩa cho động từ CALL, nên ta chọn B.

Warm regards,

Mio Tanisawa
Customer Relations
All Paper industries

 

Bài tập ứng dụng

Is dentistry the career for you? Today's dentists have many more opportunities than they used to. In the past, a dentist's life was predictable. Most were men who would leave home for a few years to study at a dental school, then return to their hometown, open up an office, and work there their whole life. Most dentists are more mobile. Men and women can ______ dental school in different places. Some still return to their hometown to work. Others move on to new cities. 

A. will attend 
B. attending
C. to attend 
D. attend 

Đáp án là: D. Sau động từ CAN ta dùng một động từ nguyên mẫu. 

 

Dentists today may specialize in one or more areas. Two common ones are oral surgery and dental public health. Oral surgery focuses ______ treating diseases and problems through operations.

A. in
B. at 
C. on 
D. to 

Đáp án là C. Sau từ FOCUS ta dùng giới từ ON 

 

Dental public health concentrates on improving the dental health of a community. For example, these dentists ______ to schools to teach children how to brush their teeth. Some dentists work only in their specialty areas while others do both general and specialty work. 

A. go 
B. went
C. had gone
D. would go

Đáp án là A. Câu dẫn chứng một hành động có thật của các nha sỹ, nên ta dùng hiện tại đơn với động từ nguyên mẫu. 

 

Làm bài ứng dụng thêm

Bây giờ bạn hãy thử sức với các bài tập Part 6 ngay dưới đây nhé: 

(Nếu chưa có tài khoản, bạn chỉ click vào nút dưới đây để tạo một tài khoản miễn phí là có thể làm ngay!)

Làm bài tập Part 6

 


 

>> Đọc tiếp Chiến lược làm bài Part 6 Reading của đề TOEIC

>> Tham khảo Series Mẹo Làm Bài Thi TOEIC:


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.