• Câu hỏi: Cấu trúc song song

  Quỳnh
  Được hỏi bởi Quỳnh, vào ngày 25/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Vì sao chỗ này dần danh từ vậy

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Khi dùng các liên từ kết hợp (như "and" và "but") hay liên từ tương quan (như "either...or...") để nối các thành phần trong câu lại với nhau, những thành phần đó phải giống nhau về từ loại và/hoặc cấu trúc. Ví dụ: 
  Can he read or write? (Anh ấy có thể đọc hay viết không? - cùng động từ nguyên mẫu) -> không thể viết "Can he read or wrote?"

  I enjoy swimming and reading (Tôi thích bơi lội và đọc sách - cùng là động từ thêm đuôi -ing) -> không thể viết "I enjoy swim and reading"

  I need hark work and dedication (Tôi cần sự chăm chỉ và sự tận tụy - cùng là danh từ) -> không thể viết "I need hard work and dedicated"

  Do vậy, trong câu trên ta thấy phía trước "and" là "hard work" (danh từ: sự chăm chỉ) nên phía sau nó ta cũng cần một danh từ (ở đây là "dedication")

  Bạn có thể xem thêm bài viết về "Cấu trúc song song" bên mình để hiểu rõ hơn nhé.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này