• Câu hỏi: Sau while dùng Ving hoặc cụm danh từ, sao câu này sau while dùng mệnh đề . Pls giải thích giúp...

  Phượng
  Được hỏi bởi Phượng, vào ngày 28/01/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Sau while dùng Ving hoặc cụm danh từ, sao câu này sau while dùng mệnh đề . Pls giải thích giúp

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đó là do "while" bản chất là một liên từ phụ thuộc, nên sau nó phải là một mệnh đề có đầy đủ chủ ngữ và động từ.

  Tuy nhiên, khi rút gọn mệnh đề trạng ngữ thì sau "while" có thể là V-ing như ta thường thấy, nhưng không bao giờ là một danh từ được nha. Chỉ có giới từ mới cần có danh từ nằm sau thôi, còn với liên từ thì phải là mệnh đề (trừ trường hợp rút gọn).

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này