• Câu hỏi: Cấu trúc "be different from"

  Nguyen Tan Quang
  Được hỏi bởi Nguyen Tan Quang, vào ngày 10/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Làm sao để nhận biết dc câu này là dạng so sánh vế trc và sau ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như phần giải thích nói thì nhờ vào cụm "(be) different from" đó bạn, có thêm trạng từ "very" bổ nghĩa nhưng từ này không cần thiết. Khi đã xác định được cụm này rồi thì ta lấy dấu hiệu ở vế đã có sẵn rồi xét đáp án sao cho phù hợp. Một vài ví dụ thêm cho bạn:
  "Beef is different from pork." => Thịt bò khác thịt heo. (Lưu ý về trước và sau đều chỉ có một danh từ "beef" và "pork")
  "Running is different from walking." => Chạy bộ khác đi bộ. (Cả trước sau đều là V-ing)

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này