• Câu hỏi: Đảo ngữ câu điều kiện

  Cheryl
  Được hỏi bởi Cheryl, vào ngày 25/07/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • HI ad,
  Đây là cấu trúc đảo ngữ của câu điều kiện 2 đúng không ad? Mình muốn tham khảo thêm khi không dùng If mà dùng Should và Had như câu này ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đây là câu đảo ngữ của điều kiện hỗn hợp 3-2 nha, vì mệnh đề điều kiện dùng động từ "had been shared" ở thì quá khứ hoàn thành, còn mệnh đề chính dùng "wouldn't be" của loại 2 (như phần giải thích nói).

  Về phần đảo ngữ của câu điều kiện, bạn hãy tham khảo bài Câu điều kiện (Nâng cao).

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này