• Câu hỏi: Cách nhận biết câu có rút gọn MĐQH?

  Trương Văn Lâm
  Được hỏi bởi Trương Văn Lâm, vào ngày 15/02/2020
 • A conference to discuss the terms of the settlement will be held at a time and place _____ to both parties involved.
  (A) acceptance
  (B) acceptingly
  (C) accept
  (D) acceptable

  P/a đúng là D. Xin hỏi AD cách nhận biết câu có rút gọn MĐQH để mà có thể chọn p/a D? Nếu chọn p/a B là trạng từ bổ nghĩa cho đt place thì nghĩa vẫn đúng chứ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Do "place" là một danh từ, nằm trong cấu trúc song song với danh từ "time", nên ta không dùng trạng từ "acceptingly" để bổ nghĩa cho nó được.

  Cách dễ nhất để nhận biết rút gọn mệnh đề quan hệ là khi sau một danh từ nào đó không có từ nối nào cả, mà vẫn có tính từ, động từ V-ing, V-ed,... Những từ này lẽ ra không đứng ngay sau một danh từ được, nhưng do rút gọn MĐQH đã lược bỏ đại từ quan hệ, trợ động từ,... nên chúng mới có thể xuất hiện ở vị trí đó được.

  Bạn cũng cần lưu ý khi chọn đáp án là mặc dù có thể đúng về mặt ngữ pháp, ta cũng cần phải xét về mặt nghĩa nữa. Cụm từ "place acceptingly" (đặt một cách có thể chấp nhận được) sẽ không có nghĩa nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này