• Câu hỏi: d ơi câu Are you finished with that newspaper? em nghĩ chỗ '' Are you finished'' giống bị động đúng ko ạ? trong khi việc...

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 29/01/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • d ơi câu Are you finished with that newspaper?
  em nghĩ chỗ '' Are you finished'' giống bị động đúng ko ạ? trong khi việc đọc báo là do mình thực hiện ( tức chủ động) mà phải ko ạ
  ngữ pháp của câu này ( nếu có) là gì ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn có thể nhớ rằng một số động từ ở dạng V-ed/V3 có thể đóng vai trò là tính từ được. Ở đây, "are" sẽ đóng vai trò là động từ nối, nên sau nó mới là tính từ "finished" (xong với một việc gì đó). Cấu trúc câu này có thể dễ nhầm lẫn với câu bị động, nhưng nếu bạn xét theo nghĩa câu và về các tính từ V-ed/V3 thì sẽ thấy sự khác biệt nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này