• Câu hỏi: Câu này em thấy không có tân ngữ nên em loại C.investing. Không có từ hạn định nữa nên em chọn A. invests. Vì em không c...

  Nguyễn Trọng Dư
  Được hỏi bởi Nguyễn Trọng Dư, vào ngày 25/06/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Câu này em thấy không có tân ngữ nên em loại C.investing.
  Không có từ hạn định nữa nên em chọn A. invests. Vì em không chắc A chỉ có thể là động từ.
  Chỉ có cách nhớ chắc chắn invest là động từ mới làm đúng được câu này hay sao ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong gia đình từ của "invest" thì chỉ có "investment" là danh từ thôi nha, còn "invest(s)" là một động từ. Ở đây bạn phải để ý giới từ "by" đứng trước chỗ trống. Nếu như các đáp án có các dạng động từ khác nhau, thì chỉ luôn có động từ dạng V-ing là có thể đi sau giới từ "by" thôi nha, vì sau giới từ phải là một danh từ, và chỉ có V-ing mới có thể đóng vai trò là một danh từ (danh động từ). Nếu như các đáp án có V-ing và danh từ thì xét theo nghĩa mà mình chọn nha.

  Bạn có thể đọc thêm về các danh động từ trong bài Danh động từ nha.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này