• Câu hỏi: V-ing cũng có thể đứng trước danh từ với vai trò là tính từ mang nghĩa chủ động sao ad?...

  Trang
  Được hỏi bởi Trang, vào ngày 23/05/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • V-ing cũng có thể đứng trước danh từ với vai trò là tính từ mang nghĩa chủ động sao ad?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đúng rồi bạn. Có một số động từ khi thêm đuôi -ing/-ed thì sẽ thành một tính từ mang nghĩa tích cực/tiêu cực. Bạn có thể xem bài Động từ thêm -ing và -ed làm tính từ để hiểu thêm nha bạn.

  Trân trọng,

  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời