• Câu hỏi: Rút gọn mệnh đề quan hệ

  Chichi
  Được hỏi bởi Chichi, vào ngày 12/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tại sao lại sử dụng responding trong câu này

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ở đây đã sử dụng rút gọn mệnh đề quan hệ ở "responding". Nếu viết đầy đủ ra thì sẽ là:
  "Everyone who responds to the..."

  Áp dụng cấu trúc rút gọn mệnh đề quan hệ là lược bỏ đại từ quan hệ (who) và chuyển động từ (responds) thành dạng V-ing, ta sẽ ra câu hỏi trên nha. Bạn cũng nên tham khảo bài Mệnh đề quan hệ để hiểu rõ cách hoạt động của loại mệnh đề này.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này