• Câu hỏi: Tính từ V-ed

  Humor
  Được hỏi bởi Humor, vào ngày 30/07/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Câu này có thể hiểu attached là tính từ bổ nghĩa cho cụm danh từ reference letters được không Ad.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Nếu bạn xem "attached" là tính từ V-ed bổ nghĩa cho "reference letters" thì cũng được nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này