• Câu hỏi: Gia đình từ của "eager"

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 02/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!!
  Ở câu này nhìn vô có thể loại được câu A vì tính từ đuôi _er xem là tính từ ngắn nên không dùng "the most". Loại câu B trước tính từ không dùng danh từ.
  Sao không chọn được câu D mà lại chọn C ạ!!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ta không loại đáp án A như vậy được, vì "eager" là một tính từ dạng gốc, có hai âm, chứ không phải là tính từ ngắn thêm -er nha. Ta loại đáp án A vì nếu dùng sẽ có so sánh nhất đến hai tính từ "eager" và "anticipated", nhưng không có từ nào nối chúng lại (như "and"), nên sai ngữ pháp.

  Đáp án B loại theo bạn là đúng rồi.

  Ta loại đáp án D vì tính từ "eager" có nghĩa là "hăng hái, nôn nóng", dùng để chỉ cảm xúc của một người chứ không phải vật, nên ghép vào sẽ không hợp nghĩa câu.

  Ta chọn đáp án C "eagerly", là trạng từ, bổ nghĩa cho tính từ V-ed "anticipated" (được mong đợi), tạo thành cụm "eagerly anticipated" là "được mong chờ một cách hăng hái, nôn nóng", hợp nghĩa với câu nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này