• Câu hỏi: Dạng quá khứ của V-ing?

  Nguyễn Tuấn Anh
  Được hỏi bởi Nguyễn Tuấn Anh, vào ngày 09/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Giai thich ky hon?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trước tiên bạn nhớ rằng sau giới từ có thể là danh động từ V-ing. Thường ta dùng V-ing khi nói một sự việc xảy ra cùng lúc với hành động trước đó trong câu.

  Tuy nhiên, nếu sự việc V-ing này diễn ra trước hành động còn lại, ta phải dùng dạng 'quá khứ' của nó, là "having + V-ed/V3". Ở câu trên, việc anh ấy không có mặt đúng giờ diễn ra trước, rồi sau đó anh ấy mới bị chỉ trích.
  => Dùng dạng quá khứ của V-ing, thay vì là "showing up" thì sẽ thành "having shown up". Nếu là phủ định thì ta thêm "not" vào trước "having", như phần giải thích nói, nên chọn đáp án D.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này