• Câu hỏi: ad ơi cho em hỏi với ạ chủ ngữ chính của mệnh đề sau that là "building" còn "a dam" là bổ ngữ cho "building" cụm giới từ...

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 18/01/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi cho em hỏi với ạ chủ ngữ chính của mệnh đề sau that là "building" còn "a dam" là bổ ngữ cho "building" cụm giới từ "to..river" cũng bổ ngữ phải không ạ! Chủ ngữ có Ving hã admin!!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Building (a dam)" ở đây là một danh động từ Ving nha. Nó là một danh từ được viết theo dạng Ving, và nó vẫn áp dụng nguyên tắc của ngoại/nội động từ, nên "a dam" sẽ là tân ngữ của ngoại danh động từ "building".

  Ở đây, cụm "to stop the flow of this river" được dùng với vai trò là dạng rút gọn của "in order to", để chỉ mục đích của hành động, và nó cũng bổ nghĩa cho "building (a dam)".

  Bạn hãy tham khảo những bài trên để hiểu rõ hơn vai trò ngữ pháp của từng cụm trong câu này nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này