• Câu hỏi: Động từ và tính từ có làm chủ ngữ được không?

  Thuthaokm123@gmail.com
  Được hỏi bởi Thuthaokm123@gmail.com, vào ngày 31/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Động từ và tính từ có làm chủ ngữ được không?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Động từ chỉ có thể làm chủ ngữ nếu nó có dạng "to V' hay danh động từ V-ing. Bạn hãy tham khảo phần vị trí/vai trò của hai bài này.

  Tính từ đứng riêng không đóng vai trò là chủ ngữ được, nhưng nó có thể bổ nghĩa cho danh từ làm chủ ngữ.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này