• Câu hỏi: Rút gọn mệnh đề quan hệ còn tính từ

  Thảo Nguyên
  Được hỏi bởi Thảo Nguyên, vào ngày 26/11/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao trong câu " possible" lại đứng sau " everything" vậy ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đây là rút gọn mệnh đề quan hệ nha:
  "They did everything which is possible..." => "They did everything being possible..." => "They did everything possible..."

  Do động từ trong MĐQH là "to be", rút gọn thành "being" nên ta có thể lược bỏ nó luôn, chỉ còn lại tính từ nằm sau. Nếu bạn gặp tính từ đứng ngay sau danh từ như trên thì khả năng cao đó cũng là trường hợp này nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này