• Câu hỏi: Mạo từ và tính từ

  Nguyễn Thuý Nga
  Được hỏi bởi Nguyễn Thuý Nga, vào ngày 06/10/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Ad có thể giải thích kỹ câu này được ko ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong câu ta chỉ cần xét cụm "a written _____ (of your work)" là ra được đáp án. Trong đây, "of your work" chỉ là một cụm giới từ đóng vai trò thêm thông tin nền, nên ta không cần chú ý đến nó.

  Điểm quan trọng là mạo từ "a" và tính từ V-ed/V3 "written". Bản thân mạo từ cho ta biết sau đó là một danh từ số ít, và do đã có tính từ "written" rồi thì chỗ trống chắc chắn điền danh từ, vậy nên chọn D "evaluation" nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này