• Câu hỏi: tại sao danh từ số nhiều networks lại ko bổ nghĩa cho danh từ khác được ạ?...

  Trang
  Được hỏi bởi Trang, vào ngày 23/05/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tại sao danh từ số nhiều networks lại ko bổ nghĩa cho danh từ khác được ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như trong phần giải thích nói, ta không dùng một danh từ số nhiều để bổ nghĩa cho một danh từ khác. Thường thì ta sẽ dùng một tính từ, một danh từ số ít, hay một danh động từ V-ing (trong trường hợp này là một danh động từ như trong bài đã giải thích). Một danh từ số nhiều chỉ có thể là danh từ chính nha bạn, và không thể bổ nghĩa cho bất kì danh từ nào khác nha.

  Trân trọng,

  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời