• Câu hỏi: Động từ Ved và Ving không phải là dạng rút gọn mệnh đề ạ, tại sao không chọn Ving được ạ...

  Thiên Tú
  Được hỏi bởi Thiên Tú, vào ngày 14/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Động từ Ved và Ving không phải là dạng rút gọn mệnh đề ạ, tại sao không chọn Ving được ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Vì đây không phải là một câu rút gọn mệnh đề quan hệ nha, mà là một câu có mệnh đề con nằm sau liên từ "that", chứ "that" ở đây không phải là một đại từ quan hệ. Động từ "would enjoy" là thuộc của mệnh đề con đó, nhưng xét nguyên câu thì vẫn chưa có động từ chính, tức là danh từ "the waiter" vẫn chưa có động từ của riêng nó.

  Ta không chọn đáp án C "predicting" được là vì trước chỗ trống không có trợ động từ, tức là câu không đang dùng thì tiếp diễn nha. Còn xét giữa 2 đáp án A "predict" và B "predicted" thì phần giải thích đã nói rồi nha bạn.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này