• Câu hỏi: Các dạng động từ

  Nguyễn Huỳnh Ái Linh
  Được hỏi bởi Nguyễn Huỳnh Ái Linh, vào ngày 06/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Em hay sai ở chỗ không biết khi nào đầu câu dùng V-ing, khi nào dùng V-inf và To verb. Ad giải thích thêm cách dùng được không ạ. Em cảm ơn

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Vậy thì bạn chỉ cần nhớ 3 điều sau là đơn giản nhất:
  1) Động từ nguyên mẫu chỉ đứng đầu câu trong một câu mệnh lệnh, ngoài ra thì không có trường hợp ngoại lệ nào khác.
  2) Động từ "to be" có thể đứng đầu câu làm chủ ngữ, nhưng trường hợp này rất ít gặp ngay cả trong thực tế. Loại động từ này thường đứng ở vị trí tân ngữ hơn.
  3) Động từ V-ing cũng có thể đứng đầu câu làm chủ ngữ, thông dụng hơn nhiều so với "to V".

  Về sự khác biệt của "to V" và V-ing thì, V-ing ám chỉ bản thân một việc/hành động nào đó, còn "to V" thường dùng để ám chỉ một mong muốn, ước mơ. Tuy nhiên, như mình nói ở trên, V-ing được dùng nhiều hơn nên nó cũng có thể đóng vai trò của cả 2 loại từ, nên:
  "To travel the world is my dream." = "Traveling the world is my dream." => Việc du lịch thế giới là ước mơ của tôi.

  Phần lớn thời gian, V-ing chỉ một hành động nào đó, và luôn chia động từ số ít cho nó. VD:
  "Talking to you is fun." => Việc nói chuyện với bạn rất vui.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này