• Câu hỏi: Tính từ V-ed và V-ing

  Nguyễn Tuấn Anh
  Được hỏi bởi Nguyễn Tuấn Anh, vào ngày 31/07/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Giải thích vì sao ta không dùng chủ động trong câu này experiencing

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Vì phải dùng dạng V-ed "experienced" thì mới ra nghĩa "(người) có kinh nghiệm", là một tính từ dùng được cho người.

  Nếu dùng V-ing "experiencing" thì nó lại vẫn là nghĩa "đang trải nghiệm", mặc dù là chủ động nhưng không đúng với nghĩa toàn câu.

  Bạn nhớ rằng khi dùng tính từ bổ nghĩa cho người, nhiều trường hợp ta sẽ dùng V-ed để chỉ bản thân người đó như thế nào đó, chứ không dùng V-ing.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này