• Câu hỏi: Động từ phức và tính từ V-ing/V-ed

  Dương
  Được hỏi bởi Dương, vào ngày 19/04/2020
 • Chào AD , trong ví dụ bạn đưa ra "I find talking to older people interesting." thì "talking" là danh động từ đang có chức năng của 1 tân ngữ đúng không ạ.

  Và cũng câu trên "I find talking to older people interesting." từ "interesting" là danh động từ và nó đang đứng đằng sau giới từ "to older people" phải không ạ . Cảm ơn AD.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như bạn nói thì "talking" đúng là một danh động từ V-ing làm tân ngữ.

  Tuy nhiên, "interesting" là một tính từ mang nghĩa chủ động V-ing, và câu này đang dùng động từ phức "find" trong cấu trúc "find + O + adj" (thấy ai/cái gì đó như thế nào đó). Bạn hãy đọc hai bài trong đường dẫn trên để tham khảo thêm về hai khái niệm này nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này