• Câu hỏi: V-ed có thể có những vai trò nào

  Liễu
  Được hỏi bởi Liễu, vào ngày 21/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Làm sao để biết từ đó có phải là động từ thường hay không ah?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Một từ V-ed có thể là tính từ V-ed hoặc là động từ dạng quá khứ. Khi này, ta xét vào vị trí của nó trong câu dựa vào những từ nằm xung quanh để xác định vai trò/dạng của nó. Ta cũng có thể dựa vào quy tắc Động từ chính.

  Ở đây ta thấy trước chỗ trống là "will be", và sau đó là V-ed "deposited". Vậy ta suy ra được đây là một cụm động từ thì tương lai đơn bị động "will be deposited". Trạng từ bổ nghĩa cho cụm động từ này có thể nằm trước trợ động từ, ngay trước V-ed hoặc sau V-ed.

  Giả sử ta không phân biệt được, V-ed này cũng chỉ có thể là tính từ hoặc động từ, và cả hai loại từ trên đều được bổ nghĩa bởi duy nhất một loại từ là trạng từ, nên đáp án D vẫn đúng cho cả hai trường hợp nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này