• Câu hỏi: Mệnh đề trạng ngữ rút gọn

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 22/07/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi ad giải thích câu '' ta loại "exhaustively" và "exhausts" vì 2 từ loại này không đứng ở vị trí này được'' trong lời giải được không ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Do đây là một câu rút gọn mệnh đề trạng ngữ nên nếu viết đầy đủ ra thì bạn sẽ hiểu lý do vì sao không dùng trạng từ và động từ được:
  "Though the study (conducted by...) is far from exhaustive,..."

  Như bạn thấy, chỗ trống thật ra nằm sau động từ "to be" (mà khi rút gọn sẽ mất đi), mà sau động từ "to be" thì chỉ có thể là danh từ hay tính từ. Do "exhaustively" là trạng từ nên không thể nào nằm vị trí này được, và "exhausts" cũng không đúng vì trong mệnh đề thật ra đã có động từ "is" rồi.
  Phần "far from" có thể xem là một cụm trạng từ bổ nghĩa đi chung, nên mặc dù chỗ trống nằm sau "from", ta không điền danh từ vào vì ta không xét riêng "from" là giới từ.

  Còn lại "exhaust" và "exhaustive" thì ta xét như phần giải thích ghi nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này