• Câu hỏi: Cách dùng tính từ V-ed/V-ing

  Linh
  Được hỏi bởi Linh, vào ngày 03/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • cách sử dụng tính từ dạng Ving, Ved ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn hãy xem bài Tính từ V-ed/V-ing nha. Nói ngắn gọn, ta dùng tính từ V-ing khi muốn bổ nghĩa chủ động cho danh từ đó, tức là bản thân danh từ đó làm/gây ra sự việc đó. Ngược lại, nếu danh từ được một danh từ nào đó khác tác động vào, ta dùng tính từ V-ed.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này