• Câu hỏi: Cách dùng những đại từ có đuôi -ever

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 04/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!
  - Xin admin phân tích hộ giúp em thành phần câu này với ạ!
  Em nhìn không ra động từ, có phải động từ là "joining" và "should
  be" không ạ?
  - Sẵn cho em hỏi là "Whichever ; Whatever ; Whenever ; Whomever ; Wherever" sử dụng có giống nhau không ạ!!
  - Cách dùng "anyone" với "whoever" nữa ạ??

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  1) Động từ chính của câu này là "should be at..." nha. "Joining" là một phần của mệnh đề quan hệ đã được rút gọn, bổ nghĩa cho chủ ngữ "all club members".

  2) "Whichever/whatever/whenever/whomever/wherever" có hai cách dùng. Bạn có thể xem nó như chủ ngữ của một mệnh đề con, và cả mệnh đề này sẽ đóng vai trò là một danh từ số ít/không đếm được. VD:
  "Whoever answers first gets a prize." => "Whoever" được chia động từ "answers", nhưng động từ chính của câu là "gets", và ta xem "whoever answers first" (bất kì ai trả lời đầu tiên) là một danh từ số ít.

  Ta cũng có thể dùng chúng trong cấu trúc "từ + mệnh đề". VD:
  "I'll eat whatever she cooks." => "Whatever" nằm trước mệnh đề "she cooks", và cả cụm này (bất kì gì cô ấy nấu) đóng vai trò là một danh từ không đếm được.

  3) Tương tự với "whoever" ở trên, "whomever" chỉ khác ở chỗ là nó chỉ nằm trong cấu trúc ở dưới được, do nó đóng vai trò là tân ngữ. VD:
  "Whomever you talked to was a very nice person." => Người nào đó mà bạn đã nói chuyện với là một người rất tốt bụng.

  Còn "somebody" thì là một đại từ bất định. Bạn có thể cho nó làm chủ ngữ hoặc tân ngữ đều được nha. Hãy tham khảo bài này để hiểu rõ hơn về loại đại từ này.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này