• Câu hỏi: Danh động từ V-ing và "having + V-ed/V3"

  Đỗ Thị Hương
  Được hỏi bởi Đỗ Thị Hương, vào ngày 21/07/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Mình không hiểu câu này, sau Despite + N/cụm N. Vậy V_ing + V_ed/3 là sao?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trước tiên bạn nhớ rằng V-ing cũng có thể đóng vai trò là danh từ ở dạng danh động từ V-ing.

  Một khái niệm ngữ pháp ít gặp là 'dạng quá khứ' của V-ing. Nếu V-ing xảy ra cùng thời điểm với một hành động khác, ta sẽ giữ nguyên dạng V-ing (thường gặp).
  Tuy nhiên, nếu V-ing xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ, ta sẽ thay nó bằng "having + V-ed/V3". Đây là trường hợp trong câu trên, vì hành động tuyển thêm người đã xảy ra (trong quá khứ) rồi, nhưng giám đốc vẫn nghĩ là thiếu nhân lực (ở hiện tại).

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này