• Câu hỏi: Động từ nối và Động từ phức

  Hadelin Zoey
  Được hỏi bởi Hadelin Zoey, vào ngày 02/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • consider là động từ nối ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Động từ nối có cấu trúc "V + tính/danh từ", nhưng "consider" ở đây là một động từ phức, có cấu trúc "V + tân ngữ + tính/danh từ".

  Trong câu trên, áp dụng cấu trúc này, ta chia ra thành "consider + Dr. Patterson's study + inconclusive".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này