• Câu hỏi: Dùng danh từ hay V-ing?

  Tuong
  Được hỏi bởi Tuong, vào ngày 20/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Estimate cũng là danh từ, câu này giải thích chưa rõ ràng, nghĩa của estimate và estimation cũng phù hợp.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trước tiên về danh từ "estimate", có nghĩa là "khoảng đánh giá, ước lượng" rồi. Nếu dùng nó thì sẽ có trường hợp danh từ bổ nghĩa cho danh từ, mà ta chỉ dùng khái niệm ngữ pháp này để chỉ một danh từ có mục đích, phân loại nào đó thôi.
  Vậy nếu là "estimate expenses" thì sẽ dịch ra là "chi phí của các khoảng ước lượng", là không hợp lý.

  Tương tự với danh từ "estimation", chỉ khái niệm của việc ước tính, nên ghép lại thành "estimation expenses" (chi phí của sự ước tính) cũng không hợp lý.

  Vậy chỉ còn danh động từ V-ing, dùng để chỉ bản thân một hành động nào đó. Dùng "estimating expenses", ta sẽ có "việc ước tính các chi phí", là hợp lý trong ngữ cảnh câu.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này