• Câu hỏi: Động từ theo sau là "to V"/V-ing

  Mình là Hà
  Được hỏi bởi Mình là Hà, vào ngày 12/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao không dùng Enjoy + To V trong câu này ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đó là vì đây không phải là một cấu trúc của động từ "enjoy" nha.

  Một số động từ theo sau sẽ là V-ing, và một số động từ theo sau sẽ là "to V". Động từ "enjoy" thuộc nhóm thứ nhất. Bạn có thể tham khảo 2 bài trong đường dẫn để xem một số động từ với các cấu trúc của chúng.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này