• Câu hỏi: Mệnh đề quan hệ và rút gọn

  Hien
  Được hỏi bởi Hien, vào ngày 25/07/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • trong câu này em không thấy "that"

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đó là vì câu này đang dùng rút gọn mệnh đề quan hệ, với đại từ quan hệ được lược bỏ là "that". Ở đây, "humans are doing to the environment" là mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ "destruction" trong chỗ trống.

  Bạn hãy tham khảo 2 bài trên để được giải thích rõ hơn về 2 khái niệm ngữ pháp này.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này