• Câu hỏi: Sau giới từ là gì?

  Thảo

  Được hỏi bởi Thảo, vào ngày 05/01/2021

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • sau with không phải là Noun hay Ving sao ạ, phân tích giúp mình ngữ pháp câu này

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Sau "with" (hay bất kì giới từ nào khác) đều là danh từ hoặc V-ing, nhưng bạn nhớ rằng danh từ hay V-ing này vẫn có thể được bổ nghĩa bởi các tính từ, trạng từ,...

  Bạn nên hiểu câu trên như sau:
  "with + (locally grown) fruit"
  Như bạn thấy, sau giới từ "with" là danh từ "fruit", được bổ nghĩa bởi "locally grown" (trạng từ + tính từ V-ed/V3).

  Do đó, giả sử ngữ pháp hay công thức nào nói dùng danh từ ở vị trí này, bạn cũng nhớ rằng danh từ vẫn có thể có tính từ, trạng từ theo trước.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO