• Câu hỏi: Danh từ vs. Danh động từ V-ing

  Nguyễn Trần Gia Bảo

  Được hỏi bởi Nguyễn Trần Gia Bảo, vào ngày 08/01/2021

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • mình đang thắc mắc là không biết khi nào nên dùng danh-động từ, và danh từ thông thường, mong AD giải đáp!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong bài Danh động từ V-ing có một phần nói riêng về cách phân biệt hai loại từ này, bạn hãy tham khảo bên đó.

  Mình cũng sẽ giải thích ngắn gọn cho bạn về sự khác biệt (về nghĩa) là:
  Danh động từ V-ing: Dùng để chỉ bản thân một hành động nào đó. VD: "I like talking." => Tôi thích việc nói chuyện.

  Danh từ: Dùng để chỉ một người, vật, hay một khái niệm nào đó. VD: "I like talks." => Tôi thích các cuộc trò chuyện (nhưng không nhất thiết nghĩa là tôi thích nói chuyện).

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO