1/ desert khi là danh từ  đọc là  /ˈdezərt/  có nghĩa là  ‘sa mạc.’

    Vd: The largest DESERT in the world is the Sahara.

          (Sa mạc lớn nhất trên thế giới là sa mạc Sahara.)

 

    **Ngoài ra, desert còn là động từ, đọc là  /dɪˈzɜːrt/ có nghĩa là  ‘rời bỏ ai đó, rời khỏi, bỏ hoang’

    Vd: The village was DESERTed.

           (Ngôi làng bị bỏ hoang.)

 

2/ dessert là danh từ, có cách đọc giống như động từ DESERT  /dɪˈzɜːrt/ , nhưng nghĩa lại hoàn toàn không liên quan là ‘món tráng miệng’

     Vd: Fruit makes a healthy DESSERT after lunch.

          (Trái cây là một món tráng miệng tốt cho sức khỏe sau bữa ăn trưa.)

 

**Thật ra ad rất hay nhầm 2 từ này với nhau, nên đã tìm cho mình cách nhớ. Dựa vào số chữ cái “S” có trong mỗi từ. Ví dụ, trong từ DESERT có ít chữ “S” hơn DESSERT vì sa mạc thì có ít người hơn, và khi đã nhớ được DESERT là sa mạc thì có thể suy ra động từ DESERT là bỏ hoang.

"The soldier decided to desert his dessert in the desert"

 (Người lính quyết định bỏ lại món tráng miệng của mình trong sa mạc.)


Học thử (miễn phí) ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

Là một chương trình học và luyện thi TOEIC hàng đầu hiện nay, Tiếng Anh Mỗi Ngày cung cấp cho bạn một lộ trình học tập rõ ràng, và giải thích chi tiết cho từng câu luyện tập.

Bạn cũng sẽ được trang bị tất cả những kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết để đạt được kết quả TOEIC bạn muốn.

(Xem Kết quả thi TOEIC mới nhất của học viên và Nhận xét về TAMN ở Facebook Page)